Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Boudewijns < Boudewijn
Baudewijns
Bouwdewijns
Boudewijnse
Wijns

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• Boldewiin jonge Boldewiins soen, ivm. land te Woerden [Leenmannen Utrecht 1379, p 56].
• Jan Boudewijnszoon, 's-Gravenzande 1451 (archief van het klooster van Sint Elizabeth in Den Haag) [Sernee-1920, p 13].
• Boudewijn(s), -wyn(s), Baudewijn(s), -wyn(s), -win, -weijns, -weyns, Bauduwyn, -wijn, Baudwin, Baldwin, Balduin, Baldewijns, -yns, Balduwyns, Boldewijn, Ballewyns, -wijns, Boddewyn(s), -wijn, Bodewin, -wyn, Bod(e)vin, Bouduin, Boudvin, Botwin:  Patr. Germ. VN bald-win "stoutmoedig-vriend". 1118 Balduinus de Landescoutre (GN); 1205 Balduinus...Flandrie et Hainonie comes (DEBR. 1980); 1270 Margareta Balduini de Obbruxella dicti Ballecoy (LIND.); 1397 Jan Baudoin = 1398 Jehan Baudewin, Ip. (BEELE).  [WFB2]
• Boudewijn, Boudewijns(e), Balduwijns: Patr. Germ. VN balth-win `stoutmoedig-vriend'.   [WFZ]

afkortingen en bibliografische notaties: