Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Bos
< Bosman < Bosmans
Boschman
Bossink
Busman
Boosman

verklaring:
De familienaam Bosman is mogelijk gegegeven aan een familie die in een bos of aan de rand van een bos woonde in een huis of boerderij die daarom het Bos of de Bos werd genoemd. In verband hiermee kan de naam ook ontstaan zijn bij een familie die met boswerkzaamheden in zijn onderhoud voorzag of die bos exploiteerde.
Evenals de naam Bos zou Bosman ten derde ontleend kunnen zijn aan een voornaam op basis van een Germaanse persoonsnaam. De voornaam Bosse is kennelijk (in de kindermond) ontstaan uit Burkhard ('sterk als een burcht'). Maar ook is Bos- als component bekend uit samengestelde naamsvormen zoals Boshard, waarbij we in dit woorddeel mogelijk het woord 'boos' herkennen: 'sterk als de boze, de grimmige, de trotse'. Om de puntjes op de i te zetten moet nog vermeld worden dat ook het bestanddeel Boz- (persoonsnaam Bozo, Bozhard) aan de basis kan liggen en dat kan ontwikkeld zijn uit een koosvorm met -s-suffix uit Bod- = 'gebieden, gebieder', of uit bôz = 'verbetering, nut'.

Citeren:
Leendert Brouwer, 'Bosman', in: Nederlandse Familienamenbank = CBG Familienamen, Amsterdam, Meertens Instituut / Den Haag, CBG Centrum voor familiegeschiedenis, 2000...


kenmerken:
adresnaam beroepsnaam patroniem

Veel voornamen die aan de basis van patroniemen liggen worden verklaard in de
Nederlandse Voornamenbank

specifieke componenten:

man geen affix