Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Bos
< Bosch < Bosch, van de / den / der
Bosscher
Busch
Vorstenbosch
Boschma

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• "Vanaf 1426, wanneer in het Bosch Protocol een zekere Jan van Aken, zoon van wijlen Thomas van Aken, genoemd wordt, is er - zo neemt men aan - sprake van een directe familiebetrekking met 'maelder' Jeroen van Aken." Deze Jan is de grootvader van Jeroen. Jeroen wordt voor het eerst bij name genoemd in 1474 in het Bosch Protocol, samen met zijn eveneens schilderende broers Jan en Goossen. Men neemt overigens (volgens de auteur ten onrechte) aan dat deze Van Akens via Nijmegen uit de stad Aken zijn gekomen. Jeroen komt voor het eerst met de naam Bosch voor in een (Franse) rekening uit 1504: Jeronnimus Van Aeken dit bosch paintre demeurant au bois le duc. Vervolgens in 1509-10: ...inden huise ons mede bruders Jheronimi van Aken scilder ofte maelder, die hem selver scrift Jheronimus Bosch [W. Veekens, 'Het Rosmalens toponiem Aken en Jeroen van Aken alias Bosch', in: Rosmalla 9 (1999), nr 3; F.J. van der Vaart, 'Jeroen Bosch kwam uit Rosmalen', in: Brabants Dagblad 15-7-1999; J. Mosmans, Jheronimus Anthoniszoon van Aken alias Hieronimus Bosch. Zijn leven en zijn werk, 's-Hertogenbosch 1947].
• Dirck Geryt Busch = Dirck Bosch, (Rotterdam) 1464, 10 morgen land gelegen in de Busch; Jan Dircsz en Dirck Bosch Geryts, 1469 [C. Hoek & J.C. Kort, 'Aanvullingen op gepubliceerde repertoria van leenkamers, die binnen het graafschap Holland hebben gefunctioneerd', in: OV 44 (1989), p 438, 440].
• Derk Bosch woonde in 1748 op het erve Bosch te Giethmen [Dieks Horsman, 'Giethmen, een historische buurtschap', in: De Darde Klokke (2001), nr 119, p 13].
• Noy Evertsen (Ermelo 1707-1779); vader van Jan Noijen (Ermelo 1744-1804), die in 1772 met Hendrikjen Rijks huwde; vader van Nuij Bos(ch) (Ermelo 1774-1828), dagloner, die in 1812 de naam Bos aannam; vader van Lammert Bosch (Ermelo 1809-1865); vader van Nuij Bosch (Ermelo 1835-1906) [Markus van-1994, p 20; P. van Markus, 'Kwartierstaat Bosch', in: Bijblad NL, 8 (1986); P. van Markus, Genealogie Bosch-Van (de) Beek, 's-Gravenhage 1992].
• Lammert Timens Bosch, geb. Oene 1772; zoon van Thymen Lamberts & Lybbegien Koers ['Kwartierstaat Van Essen', in: VG 14 (1989), nr 1, p 627].
• Martinus Bosch (Berlicum 1829-1887); zoon van Hendrikus van den Bosch (Rosmalen 1790-Berlicum 1859); zoon van Gisbertus van den Bosch [Sjef van Helvoirt, 'Hein en Nel de Haas-van der Leest', in: Spoorzoeker Nuwelant 22 (2009), nr 2, p 3-21; met kwartierstaat vervaardigd door Adriaan van Aggelen & Martien Veekens].
• [J.W. Bosch, Kwartierstaat van Jan Willem Bosch, Leiden 1997].

afkortingen en bibliografische notaties:

website:
https://www.kartezumnamen.eu/index.php?sur=bosch&s=Suchen