Nederlandse Familienamenbank

Naam 

Borsten

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• Borsten:  Hypercorrect voor Bosten. 1769 Nicolaes Borsten, Baarle-Hertog (AP).  [WFB2]

afkortingen en bibliografische notaties: