Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Borst < Borst, de
Borst, van den / der
Bors
Borsten
Borest

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• "Toponiemen met burs(t) en bors(t) bevatten een sinds lang verdwenen naam voor de moerasrozemarijn (Germaans *bursa), die in herinnering wordt gebracht door de familienamen (Van der) Borst, Verbust en misschien ook Verbuyst [Devos-2001, p 36].
• Tideman, Berend Borstessoen, is dootgeslagen toe Ghoer, Zwolle 1449 [Maandrek. Zwolle 1449].
• Betreffende een hofstede in de vrijheid van Haarlem buiten de St. Janspoort: Gerbrand Cornelisz, 1593; vervolgens Cornelis Borst Gerbrandsz, burger van Haarlem, bij dode van Gerbrand Cornelisz, zijn vader, 1613 [Leenk. Heren van Egmond (1983), p 484].
• Leendert Gerritsz Borst, ovl. Stompwijk ca. 1615 [Zijl van-1989, p 435, nr 3504].
• Cornelis Dircksz Borst, Oud Ade 17e eeuw; zoon van Dirck Willemsz Quackenbosch [Th. van der Poel, Sprokkelen rond de Oude Ade, Rijpwetering 1990, p 128].
• Cornelis Dircksz gebijnaemt Borst, begin 17e eeuw aan de Oude Ade (Woubrugge), enz.; zijn broers hadden de familienamen Kwakkenbos en Clavervelt [Th. van der Poel, Gebijnaemt Borst, Hillegom 1996; vgl. Genealogie-CBG 3 (1997), nr 2, p 43].
• Cornelia Ariensdr Borst, ged. Lopik 1683; dochter van Arie Gerritsen Sylofsen Borsch, ged. Lopik 1651, schipper, bezat huis en land in Lopik; zoon van Gerrit Adriaen Syloffsz Borsch, huw. Lopik 1645; zoon van Adriaen Syloven Borsch, ovl. na 1626; zoon van Zyloff Ghijsbers Borsch, vermeld Lopikerwaard 1580-93 [Slootweg-1997, p 38; gegevens uit: J. Heemskerk, 'Stamreeks Borst', Hollandse stam- en naamreeksen II, Ons Voorgeslacht, 1990].
• Anne Jans Borst, Huisduinen 1636 [Schoorl-1998, p 77].
• Vgl. NNN: toponiem Burgst (Princenhage), waarvan oudste vermelding, anno 1265, Borst is, omstreeks 1312 Borghst [vgl. Naamkunde (1982), p 224].
• Vgl. woordenboekbetekenissen bij INL via onderstaand webadres.
• Vgl. de familienaam Bos < Borst.
• Borst, (de):  1. BN naar het lichaamsdeel. Vgl. Fr. Poitrine, D. Brust. 1409 Cuncz mit der Brust, Würzburg (DN). — 2. Zie (van der) Borst.  [WFB2]
• Borst, (van der):  1. PlN Burst (OV): 1096 Borsta (TW); of Roborst (OV): 1560 Borst (MANSION 26). 1336 Zegheren van Borst, Gent (RSG I); 1353 Sijs de Borst, Temse (DE MAN). — 2. Zie (van der) Borg(t).  [WFB2]
• Borst, (de): BN naar het lichaamsdeel borst., vgl. Fr. Poitrine, D. Brust.   [WFZ]

afkortingen en bibliografische notaties:

websites: