Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Bors
Borsten
Boersen
< Borsen < Borssen

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• Klaas Borsen (1770-1813) [Maria Vos-Blekemolen, 'Kwartierblad van Nico Borsen', in: Toentertijd Blaricum (2010), nr 64, p 1093].
• [Hidde van der Ploeg, 'De Nederlandse Familienamen Bank biedt boeiende informatie. De rangorde van meest gehoorde Blaricumse namen,' in: Toentertijd Blaricum (2010), nr 64, p 1085-1090; 'De naam Borsen, Blaricum' (opsomming van de naamdragers in Blaricum anno 1947), ibid. p 1091-1092].
• Bossens, Bossin, -yns, -ijns, Borsen, Burs(s)ens, Buersens, Bussen(s), Bussing:  Patr. Borsin, Bossin, vleivorm van Borsaert, Bossaert, Burchard. Zie Bossaert. 1362 hoyre Jan Bursins, Gent (GSB); 1409 Bossin de Bosschere = 1412 Bossaerd de Bosschere; 1418 Gillis Bossin; 1392 Bussin Catrol = Bossin Catrol, Ktr. (DEBR. 1958).  [WFB2]

afkortingen en bibliografische notaties: