Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Boom
< Borsboom < Bosboom
Bors

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• Willem Cornelisz Borsboom (ca. 1712-1781), vest. Delfshaven (vanuit Den Haag), huw. Vlaardingen 1737, waar het grootste deel van zijn nazaten bleef wonen [J. Borsboom & A.A. Franke, De familie Borsboom uit de agglomeratie Vlaardingen vanaf 1737 tot heden, Vlaardingen 1993; vgl. Genealogie-CBG 2 (1996), nr 2, p 34].
• [A.A. Franke, Van Louris Borsboom ca. 1525-1580 tot Laurens Borsboom 1991-heden, Voorburg 1997].
• Vgl. NNN: toponiem Bo(r)sboom (Westland).
• Indien Borsboom < borstboom zie dit woord in de woordenboeken van het INT (via onderstaand webadres).
• Bosboom, Borsboom:  PlN Bosboom: bosboom, buksboom. Vgl. Boksenbaum.  [WFB2]
• Borsboom:  Hypercorrecte vorm van Bosboom `bosboom, buksboom'.   [WFZ]

afkortingen en bibliografische notaties:

websites: