Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Born, van den / der
Bron
< Born < Bor
Borm
Zwamborn
Noteborn
Wisseborn

verklaring:
De familienaam Born kan behalve uit Nederland ook uit Duitsland afkomstig zijn. De naam duidt op een woonplek met de aanwezigheid van een bron. Born is door letteromzetting (metathesis) in het spraakgebruik uit 'bron' ontstaan.

Citeren:
Leendert Brouwer, 'Born', in: Nederlandse Familienamenbank = CBG Familienamen, Amsterdam, Meertens Instituut / Den Haag, CBG Centrum voor familiegeschiedenis, 2000...


kenmerken:
adresnaam
Duitse naam

specifieke componenten:

geen affix