Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Bor, van de / den / der
Born
< Bor < Boor
Borren
Bors
Borr

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• Gerardi Borri de Judiphas (van Jutphaas), 1227; Dyderic en Aernoud Borre, buurlieden van Amerongen 1267 (kop. 17e); Heynric Borre, Amerongen 1286 (kop. 1380); Heinricus et Theodericus dicti Burrekiin de Amerongen, 1286 (kop. 14e) [OSU II 773; III 1713; IV 2283, 2284].
• Rotgheri filio Borronis, Nijbroek 1333-34; Zandro Borre, idem [Handwissel Nijbroek, p 101].
• Willem Borren i.v.m. land in het Vaassense Broek (Vaassen) 1343; Wolter Borre, gerichtsman kerspel Deventer 1368 [Tijdrek. OPA Ov. I].
• Corstaen Corstanszn Bor, burger Utrecht 1343; Aert Bor Corstansz, burger van Utrecht in 1441-42 = Aernt Borre, 1472? Vader van Bor Aernt Borrezn, 1483, en Goyert Bor, voorouder van de historicus Pieter Christiaensz Bor (Utrecht 1559-Haarlem 1635) [A.J. Kronenberg, 'Bor', in: GN 1988].
• Henriic Borre van Ameronghen, ivm. land te Rhenen; Gerd Wolter Borre soen, ivm. het Nyehuys to Botle [Leenmannen Utrecht 1379, p 32, 69].
• Aernt Borre van Laersum, burgemeester Rotterdam 1470 [Hoek-1971, p 51-54].
• Jan Jansz Bor uit Amersfoort, ovl. Utrecht 1641, zoon van Jan Bor die de zoon was van Bor Jansz [F.E. van den Berg, 'Bor', in: GN 1957; W.A. Wijburg, 'Bor', in: dNL 1973].
• Cornelis Cornelisz Bor, Arkel 1687; vader van Teunis Cornelisz Bor (Arkel 1702-Leerbroek 1793) [A. Bor, Kwartierstaat van Albertus Bor, Voorburg 1992].
• Boer, de(n) Boer, Derboer, Boers, Bours, Boor, Bor: BerN van de boer, landbouwer, landman. Ndd. Buhr, D. Bauer.   [WFZ]

afkortingen en bibliografische notaties: