Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Bor, van de / den / der
Born
< Bor < Boor
Borren
Bors
Borr

verklaring:
De familienaam Bor is een onverbogen patroniem ontleend aan de voornaam Bor(re), welke naam kan voortkomen uit een Germaanse persoonsnaam met de component -bern 'schitterend, brandend', of eventueel uit de doopnaam Liborius, de naam van een 4e eeuwse heilige. Het is niet duidelijk hoe de naam Liborius is ontstaan.

Citeren:
Leendert Brouwer, 'Bor', in: Nederlandse Familienamenbank = CBG Familienamen, Amsterdam, Meertens Instituut / Den Haag, CBG Centrum voor familiegeschiedenis, 2000...


kenmerken:
patroniem

Veel voornamen die aan de basis van patroniemen liggen worden verklaard in de
Nederlandse Voornamenbank

specifieke componenten:

geen affix