Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Boot < Bot
Boots
Boet
Boot, de
Boote

verklaring:
1. Onverbogen patroniem op basis van de voornaam Bote, een naam die mogelijk teruggaat op een Germaanse persoonsnaam als Botho, wellicht gebaseerd op de woordstam bod, waaruit de betekenissen 'gebieden, gebieder, gebod' uit voortkomen, of op een van de -bold/-bald/-boud-namen (bald/bold/boud = 'dapper').
2. Beroepsbijnaam voor een bouwer van een boot of voor een scheepstimmerman, of eventueel een zeeman, vergelijk Bootsman en Bootsgezel. Ook wordt een beroepsbijnaam in verband met de betekenis boot = 'ton' gesuggereerd.

Citeren:
Leendert Brouwer, 'Boot', in: Nederlandse Familienamenbank = CBG Familienamen, Amsterdam, Meertens Instituut / Den Haag, CBG Centrum voor familiegeschiedenis, 2000...


kenmerken:
patroniem metonymische beroepsnaam

Veel voornamen die aan de basis van patroniemen liggen worden verklaard in de
Nederlandse Voornamenbank

specifieke componenten:

geen affix