Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Boender
< Bonder < Ponder

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• Boender, Bonder: 1. :Mnl. bo(e)nder `bunder (landmaat)'; zie Bunder. BerBN van de landmeter. ­ 2. Afl. van ww. boenen `schuren, boenen'. 1584 Hans de Boener, cuyper, Antwerpen (WF). ­ 3.In Drente is Bonder een afleiding van Bon(de), de dialectische vorm van de D. PlN ibunde (NS) (REKER-SLOT 143).   [WFZ]

afkortingen en bibliografische notaties: