Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Boerboom
< Boereboom < Beereboom
Bourbon

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• Engel Jansze Bourbon (na 1735 Boereboom), huw. Zoetermeer 1726; kinderen bij doop vermeld als Boereboom, later Borreboom, o.a. Arij Borreboom, ged. Zoetermeer 1742, ovl. Zegwaart 1806, enz. ['Fragmentgenealogie Bourbon-Borreboom', in: 't Seghen Waert. Verenigingsblad van het Historisch Genootschap Oud Soetermeer 13 (1994), nr 3, p 14-15].
• Boer(e)boom, Borinboim, Buerbaum:  Boom waaronder de buurt, de buur(t)schap samenkomt. D. Burbaum. 1418 Berthelmeeus Borboom, Baarle NB-Bg. (JAM. II); 1510 Joannes Borbom alias Opstal, Lv.; 1750 Andreas Boerboom, Den Haag (MUL III, VIII).  [WFB2]

afkortingen en bibliografische notaties: