Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Boerboom < Boereboom
Boerbooms
Boerbo

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• Derck (Theodorus) Boerboom, geb. Didam 1712; zoon van Wilhelm Bourboom, ged. Wehl 1670; zoon van Derck Bourboom, huw. Didam 1658; zoon van Jacob Buirboem, geb. 1605; zoon van herbert Buerboom, geb. ca. 1580; zoon van Jacob Buerboom, geb. ca. 1540; zoon van Jan Buerboom, geb. ca. 1500 [René Boerboom, 'Buerboom - Buirboem (1650) - Bourboom (1698) - Boerboom (heden). Een Didamse familienaam door de eeuwen heen', in: Oaver Diem 16 (2001), p 108-120].
• [J. Faber, 'De familie Bourboom, een regentengeslacht c. 1650-1790', in: Nieuwsbrief Studiegroep Geschiedenis Leeuwarden (1996), nr 30, p 1-9; tevens staken Boerboom te Didam en Leeuwarden].
• [J. Faber, '"Uit eersugt en om geld en eer en hoge staat". De familie Bourboom, het succesverhaal van een Leeuwarder regentengeslacht temidden van tijdgenoten (1652-1791)', in: Leeuwarder Historische Reeks, 6, Leeuwarden 1997, p 99-210].
• Boer(e)boom, Borinboim, Buerbaum:  Boom waaronder de buurt, de buur(t)schap samenkomt. D. Burbaum. 1418 Berthelmeeus Borboom, Baarle NB-Bg. (JAM. II); 1510 Joannes Borbom alias Opstal, Lv.; 1750 Andreas Boerboom, Den Haag (MUL III, VIII).  [WFB2]

afkortingen en bibliografische notaties: