Nederlandse Familienamenbank

Naam 

Boekenoogen

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• Boekenoogen, Bouckeno(o)ge, -o(o)ghe, -hooghe, -coghe, Boucknooghe, Boeckenhove, Boucke(n)hove, Bouckenove:  Wsch. BN met bet. bokkenoog (TAV. 128), hoewel we in Ronse veeleer bok dan het Br. boek verwachten. De var. -(h)ove is te verklaren door v/g-wisseling (LEYS 1960,129; 1963, 139). 1360 Jan Bouckenhoeghe, Ronse (DECONINCK 169); 1373 Jan Bouckenoghe, 1472 Pieter Boukenoge, Ronse (GADEYNE 109). In 1742 werd in Marcq-en-Baroeul (Nord) Boukenoghe verward met Bouquesnoy (PDB)..  [WFB2]

afkortingen en bibliografische notaties: