Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Blom
< Bloem < Bloemen
Bloemsma
Bloemink
Blum (ü)
Overbeek Bloem

kenmerken:
patroniem adresnaam metonymische beroepsnaam

Veel voornamen die aan de basis van patroniemen liggen worden verklaard in de
Nederlandse Voornamenbank

specifieke componenten:

geen affix