Nederlandse Familienamenbank

Naam 

Blijboom

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• Blibaum, Blijboom, Blyboom:  D. dial. vorm van Bleibaum, Blöhbaum: bloeiende boom (BRECH.).  [WFB2]

afkortingen en bibliografische notaties: