Nederlandse Familienamenbank

Naam 

Blij

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• Blij, Bly, Blie, Blei, (de) Bley, de Bleye, de Bleije, Bleij(en), de Blay(e), de Blaey, De Blaay, De Blaaij:  1. BN voor een blij, vrolijk mens. Vgl. Den Bliden. 1321 Johannes Bliden; 1364 Waltero Blyde = 1372 Wouter Bleyde = 1383 Wouter Blye, Glabbeek (C.BAERT); 1414 Jacop de Blide, Schelle (ANP). — 2. BerBN voor de bediener van de blijde, het werpwerktuig. Vgl. Van der Blij.  [WFB2]

afkortingen en bibliografische notaties: