Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Blanken < Blank
Blanke
Blanken, den
Blanken, van
Balen Blanken, van

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• [J. Blanken, Blanken-bestand volkstelling 1947, Krommenie 1993].
• Blank, Blanke(n), Blancke(n), Blanque, Blanc(h), Blang, Blanche, Leblan(c), Leblans, Liblanc, Dublancq, de Blan(c), (de) Blanck, de Blancq:  1. Patr. Germ. VN Blanco "blank"; vgl. Blankaert. — 2. BN naar de witte kleur van huid of haar. Vgl. De Witte. 1280 Boidinus Blancke; 1305 Clais li Blanke = 1326 Clais de Blanke, Ip. (BEELE); 1326 Colars le Blanch, Dk. (TdT).  [WFB2]
• Blanken: 1. Patr. Verbogen vorm van de Germ. VN Blanco `blank'. ­2.BN naar de witte kleur van haar of huid, vgl. de Witte. Vgl. Blankaart. 1341 lants die waren Lisbetten Ydelsax ende Hughe Blanken, Saaftinge; 1358 Hughe Blancs land, Hulst (DEBR. 1999).   [WFZ]

afkortingen en bibliografische notaties: