Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Bisschop
Tuinen, van
< Bisschop van Tuinen

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

•  In de dubbele familienaam Bisschop van Tuinen is Tuinen de stamnaam. De dubbele naam is als zodanig bekend sinds Koninklijk Besluit 17.11.1880, nr. 35.   [Het dubbele namenboek-2007]

afkortingen en bibliografische notaties: