Nederlandse Familienamenbank

Naam 

Binkhorst van Oudcarspel en in Koedijk

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

•  In de samengestelde familienaam Binkhorst van Oudcarspel en in Koedijk bestaat een deel uit een naam die oorspronkelijk aan een bezitting toebehoorde of die een herkomst aanduidt. Het deel Binkhorst is de stamnaam. De naam is als zodanig bekend sinds 1798 heerlijkheid geërfd; naamswijziging Arrondissements Rechtbank Amsterdam 28.3.1914. Zie ook: Nederland's Patriciaat 20.   [Het dubbele namenboek-2007]

afkortingen en bibliografische notaties: