Nederlandse Familienamenbank

Naam 

Billen

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• Belie(n), Bélie, Beliën(s), Bilien, Biliën, Bielien, Bill(e), Billen(s), Bilen, Bil(l)enne:  Metr. 12e e. Bilia; 1246 Belie, Gent (GN); 1281 Belia Kerson; 1306 Belie Bets; 1308 Billie le Gartighe, Ip. (BEELE); 1336 Jan Billen, Diest (OAT III). 1. Korte vorm van Mabelie, Fr. Mabille < Amabilia. 1263-67 Arnoldus filius Mabilie = Arnoldus filius Bille = 1274 Arn. Billen, Diest (Oost-Br. 1999, 144); 1428 Mabelie vanden Adelgate = 1414 Belye vanden Adelgaet, Ktr. (DEBR. 1957,10). — 2. Korte vorm van Sebelie = Sibilia. 1371 van Billekine van Winghine = 1398 Sebelie van Winghene, Wingene (DEBR. 1970); 1340 libri Bilie dicte van der Vaert = 1341 a liberis Bilen vander Varnt = 1357 Cybilia vander Vaernt, Tn. (ROEL. 1951, 21).  [WFB2]
• Billen(s), Bil(l)en(ne):  1. Zie Belie(n). — 2. Patr. Var. van Bellin. 1325 Billen de Varent = 1321 Bellini de Varent, Ht. (A.GHIJSEN). — 3. Zie Bil.  [WFB2]

afkortingen en bibliografische notaties: