Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Bijl
< Bijlsma (y) < Bielsma
Bijlenga
Bijlstra
Beilsma

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• Naamsaanneming Grouw 1811: de timmersknecht Sipke J. Bylsma, ovl. 1826, "syn ark heart de bile" [Hoekema-1975, p 264].
• Aangenomen door een slager [Verhandeling over de eigennaamen der Friesen, Franeker 1774, p 16].
• Bijlenga, Bijlsma: Patr. Friese afl. van een Germ. bîl-naam.   [WFZ]

afkortingen en bibliografische notaties: