Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Beurskens < Beursken
Borsje (é)
Beursgens
Beurkens
Beuskens

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• "Af te leiden uit een verkorte of vleivorm van Liborius, de naam van een heilige die vooral in Westfalen werd vereerd. (...) Verwant is de familienaam Bors" [Crott-1995, p 55].
• Peter Burskens, Vlodrop 1650 [Gootzen-2002, p 99].
• Arnoldus Beurskens (Swalmen 1841-1903) [Ad Smijers & Peter Peters, 'De mannen van Ebben: vier generaties lang groene vingers', in: Rond de Grenssteen (2006), nr 80, p 12; met kwartierstaat Ebben-Beurskens].
• De achternaam Beurskens heeft de oorsprong in de voornaam Borsken/Bursken. Deze kon op de volgende wijze evolueren: Borsken/Bursken (Liborius) - Ties van Bursken (Thijs de zoon van Bursken) - Wullem de zoon van Burskes zienen Ties, bijgenaamd Tiese Wullem, Wullem van Burskes Ties of in geregistreerde vorm Wullem B(e)urske(n)s of Willem Tiese. Nazaten van Wullem Beurskens/Tiese konden Beurskens gaan heten of Thijssen [Baolders Waordebook, p 107].
• [De Vaan-2012, p 10 (voetnoot 3)].
• Beurskens, Burskens, Beurs(ch)gens:  Dim. van beurs. BerBN van de beurzenmaker. 1163-77 Henricus Bursekin, Gent (GN). Zie Beurs.  [WFB2]
• Beurskens: Dim. van beurs. BerBN van de beurzenmaker. 1163-77 Henricus Bursekin, Gent (GN).   [WFZ]

afkortingen en bibliografische notaties: