Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Bertens
< Berting < Bertijn
Berteling
Berding

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• Berting:  Patr. Afl. van berht-naam; vgl. Bertin.  [WFB2]
• Berting(s): Patr. Afl. van een Germ. berht-naam. Vgl. Bertijn.   [WFZ]

afkortingen en bibliografische notaties: