Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Berndsen
Berentsen
< Berntsen < Bernts
Berntzen
Beerntsen
Berntssen

kenmerken:
patroniem

Veel voornamen die aan de basis van patroniemen liggen worden verklaard in de
Nederlandse Voornamenbank

specifieke componenten:

sen