Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Berendsen
< Berndsen < Bernds
Berntsen
Berndzen

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• Tijdeman Berndssoen, Zwolle 1401 [Maandrek. Zwolle 1401, p 123].

afkortingen en bibliografische notaties: