Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Berendsen
< Berndsen < Bernds
Berntsen
Berndzen

verklaring:
Patroniem gebaseerd op de voornaam Bernd, roepnaam bij Bernhardus die eertijds (bv. in de 16e eeuw) vaak in Gelre voorkwam, met -sen uit -sone = 'zoon': 'zoon van Bernd.

Citeren:
Leendert Brouwer, 'Berndsen', in: Nederlandse Familienamenbank = CBG Familienamen, Amsterdam, Meertens Instituut / Den Haag, CBG Centrum voor familiegeschiedenis, 2000...


kenmerken:
patroniem

Veel voornamen die aan de basis van patroniemen liggen worden verklaard in de
Nederlandse Voornamenbank

specifieke componenten:

sen