Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Berends
< Bernard < Benard (é)
Bernards
Bernhard
Bernardus
Barnard

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• Michiel Bernaerts, schilder, ovl. Brugge 1485-88 [Memorielijst beeldenmakers-zadelaars Brugge 1475-1494, p 307].
• Theodoricus Bernardi, Nijmegen 1497 [Legerboek Stevenskerk Nijmegen 1600, p 48].
• Luydolf Baernaerts zoon, pater der zusters te Sint Marie in den Haghe, 1500 = Ludolf Bernards zoon, 1501 = Ludolf Barents zoon, 1504 (archief van het zusterhuis Sint Maria in Galilee) [Sernee-1920, p 82, 83, 84].
• Hans Bernaerts, bewoner van het huis 'Den Olyfant' te Middelburg 1576 [Kohier 100ste penning Middelburg 1576, p 45].
• Jacques Bernert, aangeslagene bij de capitale impositie van 1585 te Amsterdam; = Jacques Bernard, koopman, geb. te Doornik, poorter Amsterdam 1594; in het reg. Convooien 1584 als Jacques Bernaert [Dillen van-1941, p 108; vgl. Elias p 608].
• In Frankrijk is Bernard nummer 2 op de lijst van de meest voorkomende familienamen [Gonzalez-1990; vgl. RIOn 4 (1998), nr 1, p 282].
• Bernard, -ar(ds), -art, -a, de Bernard, Dubernard, Barna(rd), Bernardus, -har(d)t, -ha(r)d, Bernath, Bernert, Bernardi, -o, -y, Bennardo, Bernaer(d), -aard(s), -aerdt(s), -aert(s), -aers, Biernard, -aert, Beernaert(s), -aerd(t), Beirnaerd(t), -aert(s), -art, Börnard, Barendsen, Ba(a)rends(e), Barents(en), -tsz, Berende(s), Berends(en), Beerends, Berents(en), Berndt(son), Berntzen, Behrend(t), Behrndt, Bernt:  Patr. Germ. VN bern-hard "beer-sterk". 1306 Jakemes Bernard; 1393 Kerstiaen Bernaerd, Ip. (BEELE).  [WFB2]
• Bernhard, Bernhardt, Bernhardi, Bernard(s), Bernaerd(t), Bernaert, Beernaard, -aerdt, -aerts, Beirnaert, Barnhard: Patr.Germ. VN bern ­ hard `beer ­ sterk'. 1321 Yedir Barnards zoens, Hulst; 1324 up den Dijc tusschen Arnoud Ellix ende Heylsoeten Bernarts, Hulst; 1341 Lise Bernaerds, Saaftinge (DEBR. 1999).   [WFZ]

afkortingen en bibliografische notaties: