Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Berk, van de / den
< Berkman < Berckmans
Barkman
Birkman

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• Berkman(s), Berckman(s), Berqueman(ne), Baerckmans, Barkman:  Afl. van Van den Berk. 1356 Daneel Bercman ende Kateline Bercmans sijn suster, Jette (PEENE 1949).  [WFB2]
• Berkman, Beerkman, Barkman: Afl. van van den Berk.   [WFZ]

afkortingen en bibliografische notaties: