Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Bercx
< Berix < Beris

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• Berens, Beeren(s), Berrens, Beirens, Beyrens, Bierin, Bieren(s), Biren, Bering(h)s, Beerings, Berin(ck)x, Beirinckx, Berix, Barrix, Bierin(ck)x, -ings:  1. Patr. Afl. van de Germ. VN Bernhard. Zie ook Bern(s). 1480 van Peteren Beerincs, Kh. (DEKEYSER); 1436 van Marien Zegher Bierins wive, Ip. (SOETE). — 2. De afstammelingen van 1300 Jan de Bere, leenheer van het hof ter Loo in Kasterlee, heetten Beirens (De Schakel 1949, 60).  [WFB2]

afkortingen en bibliografische notaties: