Database of Surnames in The Netherlands

Name 
Berg
< Bergs < Berghs
Bergsen
Vandeberg
Asselbergs
Bergs, van den

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• Loze (= Elias) Mocher Jajin (= Wijnschenk), de zoon van Moses Simon, nam in 1811 in Amsterdam de naam Bergs aan, ontleend aan het logement van zijn vader aan de Houtgracht: Mozes op den Berg, voorheen De Pellicaan (zijn vader werd wel Moses Simon 'op den Berg' genoemd) [Harmen Snel, 'Achternamen in Amsterdam. De familie Bergs en hun logement', in: Misjpoge 23 (2010), nr 2, p 51-60].
• Berg, (de); den Berg, (de) Bergh(e), (de) Barge, de Bergk, Barg, Berg(h)s:  Mnl. barg/berg: mannelijk gelubd varken. Wellicht BerBN voor een varkencastreerder. 1205 S. Roberti Bargh (LEYS 1957',109); 1399 Rugger de Berch, Ktr. (DEBR. 1970, 73).  [WFB2]
• Bergen, Berghen, Berg(h)(s):  Korte vorm voor Van Bergen, Van den Berge.  [WFB2]
• Bergs: Gen. van de Berg of van den Berg.   [WFZ]

afkortingen en bibliografische notaties: