Database of Surnames in The Netherlands

Name 
Berg, van de / den / der
< Bergman < Bergmans
Berger
Bergmann
Bergeman
Bergboer

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• Johan Hendrik Bergman, geb. Schledehausen Dld., 1788 in Alkmaar; zoon van Frederik Bergman [Herder den-1969, p 236].
• [Boonstra-1996, p 31].
• Johannes Bergman (Winschoten 1800-1873) [F.A. Bergman, 'Woar bist doe aine van? Kwartierstaat van F.A. Bergman', in: Ts. Westerwolde 23 (2002), nr 4, p 100-101].
• Derk Harms Bergman, landbouwer in Streukel, nam deze familienaam in 1811 te Hasselt Ov. aan [Oosterhof-2008, p 16].
• De familienaam Bergman zou in de 17e eeuw van de woonplaats Hillegersberg afgeleid kunnen zijn [Bas Roeling, Genealogie van het geslacht Bergman, Bergschenhoek 2020; sign. in: Gen.Magazine 26 (2020), nr 4, p 78].
• Bergman(n), -mans, Berghman(s), Berchman(s), Bergeman, -mann(e), Barchman, Bergamanne:  Afl. van Van den Berg(h)e(n). 1459 Jan Berchman, Diest; de vader van Johannes Berchmans werd in 1599 eerst als Van den Berge ingeschreven (CLAES 1983, 138; ESBr. 1935, 17-21).  [WFB2]
• Bergman(s), -mann: Afl. van Van den Berg(e). 1576 heer Jan Berchman, Aardenburg (VAN VOOREN 23).   [WFZ]

afkortingen en bibliografische notaties: