Database of Surnames in The Netherlands

Name 
Bergs
Bergh, van de / den
< Berghs < Berghmans
Asselberghs
Vloeijberghs
Herberghs
Bottelberghs

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• [J.H. Hansen, 'De voorouders van Jan Berghs', in: Rondom het Leudal 22 (1997), nr 88, p 178].
• [F. Claes, 'Herkomstnamen en immigratie in Diest tot 1400', in: Naamkunde 30 (1998), p 88].
• Berg, (de); den Berg, (de) Bergh(e), (de) Barge, de Bergk, Barg, Berg(h)s:  Mnl. barg/berg: mannelijk gelubd varken. Wellicht BerBN voor een varkencastreerder. 1205 S. Roberti Bargh (LEYS 1957',109); 1399 Rugger de Berch, Ktr. (DEBR. 1970, 73).  [WFB2]
• Bergen, Berghen, Berg(h)(s):  Korte vorm voor Van Bergen, Van den Berge.  [WFB2]

afkortingen en bibliografische notaties: