Database of Surnames in The Netherlands

Name 
Bergman
Bargeman
< Bergeman < Bergemann

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• Bergman(n), -mans, Berghman(s), Berchman(s), Bergeman, -mann(e), Barchman, Bergamanne:  Afl. van Van den Berg(h)e(n). 1459 Jan Berchman, Diest; de vader van Johannes Berchmans werd in 1599 eerst als Van den Berge ingeschreven (CLAES 1983, 138; ESBr. 1935, 17-21).  [WFB2]

afkortingen en bibliografische notaties: