Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Berends
< Berendsen < Berendse
Berndsen
Berentsen
Beerdsen
Barendsen

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• Hendrik Berendsen, geb. Zeddam 1784; zoon van Oswaldus Antonius Berndtsen (te Zeddam); zoon van Albertus Berntsen (idem); zoon van Willem Berntsen (idem, huw. 1683); zoon van Bernt Gerritsen [A.H.M. Thuijs, 'Liemerse geslachten', in: OTGB 6 (1989), nr 1, p 16].
• Berend Berendsen (Beek Zeddam 1750-1827); zoon van Bernt Berntsen (Elten 1711-Beek Zeddam 1780) [Erna Reuzel-Gerritsen, 'Diverse kwartierstaten Hulshof', in: OTGB 34 (2017), nr 3, p 88-93; 35 (2018), nr 1, p 28-32].
• [Willem Berendsen, 'De Overdijk, bakermat van geestelijk leven. De boerderij en haar bewoners', in: Heerlijck Ni-js Wehl (2008), nr 45, p 18-30].
• Bernard, -ar(ds), -art, -a, de Bernard, Dubernard, Barna(rd), Bernardus, -har(d)t, -ha(r)d, Bernath, Bernert, Bernardi, -o, -y, Bennardo, Bernaer(d), -aard(s), -aerdt(s), -aert(s), -aers, Biernard, -aert, Beernaert(s), -aerd(t), Beirnaerd(t), -aert(s), -art, Börnard, Barendsen, Ba(a)rends(e), Barents(en), -tsz, Berende(s), Berends(en), Beerends, Berents(en), Berndt(son), Berntzen, Behrend(t), Behrndt, Bernt:  Patr. Germ. VN bern-hard "beer-sterk". 1306 Jakemes Bernard; 1393 Kerstiaen Bernaerd, Ip. (BEELE).  [WFB2]
• Bare nds, Barendse(n), Barentse(n), Barense, Baarends(e), Baarentse, Baarens, Baardse, Barelds, Berends(en), Berentsen: Patr. Barend, de Germ. VN bern-hard `beer-sterk'.   [WFZ]

afkortingen en bibliografische notaties: