Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Berendsen
Barendse
< Berendse < Berende

kenmerken:
patroniem

Veel voornamen die aan de basis van patroniemen liggen worden verklaard in de
Nederlandse Voornamenbank

specifieke componenten:

se