Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Benten, van
Bente
< Benten < Binten

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• Bentin(ck), -ing, Benthin, Benten, Binten, Bent(h)ein, Benteyn, B(e)intein:  Patr. Vleivorm van de Germ. VN Bernhard (V.D.PLANK); vgl. Bentho, Benzo (MORLET I). Of van HN Benedictus; vgl. de Deense vorm Bent (V.D.SCHAAR). 1267 Petrus Bentin, Ip. (BEELE); 1298 Pieter Bentin, Kales (GYSS. 1963); 1615 Margriete Bentinck, Reet (MAR. II).  [WFB2]

afkortingen en bibliografische notaties: