Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Benoist
Benit
< Benoit < Benoodt
Benou
Benoit Almanzar
Benold

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• Remy Benoit, Weert 1607 [Poorters Weert, p 34].
• French (Benoît): from the personal name Benoit, French form of Benedict [DAFN, vol. 1, p 138].
• Benoit, Benoidt, Benois(t), Benoij, -oy(e), -oey, Benooit, -oo(d)t, Binoit, -ois, -oye, -oir:  1. Patr. Fr. vorm van de Lat. HN Benedictus. Benoot is de Vl. adaptatie van de naam Benoit, aangezien Fr. oi als scherplange o werd overgenomen. Vrl. VN: 1296-1302 Benoite Warronne (BOUGARD). 1443 Gheert Benoet = 1447 Gherit Benoits, Ht. (A.GHIJSEN). — 2. De Waregemse voorouders van Peter Benoit (1834-1901) heetten evenwel Mannoot < Germ. VN Manoud (zie Maenhout). Door wisseling van de lipmedeklinkers m/b werd de naam achteraf als Benoot/Benoit opgevat. 1398 Gillis Mannoet, Wg. (DEBR. 1970). — Lit.: Ons Heem 10 (1952), 19-29.  [WFB2]

afkortingen en bibliografische notaties: