Nederlandse Familienamenbank

Naam 

Bello

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• Belot, Bello(t), Belloo, Bel(l)on, Belotte, Blot(e):  1. Patr. Korte vormen van Herbelot, Hubelot, Robelon enz., vleivormen op -elot, -elon van Herbert, Hubert, Robert enz. (RENARD 236). Vgl. Billot. 1280 Gilos Belos, Bergen (PIERARD); 1735-1804 Joseph Bellon, Fours (B.-Alpes)-Wetteren (VS 1977, 574). — 2. Metr. Korte vorm van Isabelot, Isabelon (MICH. 1936). 1282 Ysabelle dite Blote = Ysabel Belote, St-Q. (MORLET).  [WFB2]

afkortingen en bibliografische notaties: