Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Bekker
< Bekkering < Beckeringh
Bekking
Bakering
Bekkerin

verklaring:
Als de ontstaansgeschiedenis van onderstaande Beckering ook van toepassing is op de naamvorm Bekkering, dan kan worden geconstateerd dat deze naam een variant is van Bekker = Bakker, hier in het bijzonder: koekbakker.
De uitgang -ing is hier familienaamvormend toegepast. Of Bekkering verwijst naar de woning van de bakker, zodat de familienaam Bekkering letterlijk kan worden uitgelegd als 'wonend in het huis van de bakker'.


kenmerken:
beroepsnaam adresnaam

specifieke componenten:

ing