Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Bekker
< Beker < Beeker
Bekers
Bekaert
Baker

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• Berent Beker, Zutphen 1607 = Berenth Beeker toe Korttennatser, 1607 = Berndt Becker, 1609 [Galema-2000, deel 1, p 7].
• Gedoopt in Brummen in 1694: kint van Jan Beker [Doopboek Brummen 1652-1695, p 27].
• O.a. Dirk Janssen Beker, Brummen 1812 [Naamsaanneming Brummen, p 1].
• Gijsbert Riksen Beker, (Ede) 1812; zoon van Rijk Aalbertse; zoon van Albert Jansen Beker ['Vragen en antwoorden', in: VG 14 (1989), p 314].
• Vgl. NNN: Bekerhof te Swalmen, 1582: Hof ter Beyck (Eppebeek).
• Beker(s), Bekersz, Beek(k)ers, Beekher, Bieker:  1. BN naar de huisnaam "De Beker" of BerBN van de bekermaker. Vgl. D. Becher(er). 1318 Arnoldus Craterator = 1325 Arnold Bekerer, Greifswald (BRECH.). — 2. Uit Bekaert(s) (MNT 326).  [WFB2]

afkortingen en bibliografische notaties: