Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Bekkema
Bakema
Beek
< Bekema < Beekema
Beeksma

kenmerken:
adresnaam patroniem

Veel voornamen die aan de basis van patroniemen liggen worden verklaard in de
Nederlandse Voornamenbank

specifieke componenten:

ma