Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Beckers
Bekker
< Becker < Becker Hoff
Bäcker
Beckerman
Beckker
Beckert

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• Henric Becker van Kampen, Zwolle 1449; Berend Beckers knecht toe Aldenyel, Berend Becker [Maandrek. Zwolle 1449].
• [E.H. van der Grijp, Genealogie Becker, Becker Dannenfelser, Capelle a.d. IJssel 1997].
• 1. German and Jewish (Ashkenazic): occupational name for a baker of bread, or brick and tiles, from backen 'to bake', from German Bäcker 'baker'. 2. English: possibly an occupational name derived from an unrecorded Middle English *bekker 'maker or user of mattocks' (a derivative of Middle English bek(ke) 'mattock, pick'). Medieval evidence for the surname is difficult to identify with certainty. History: This name is recorded in Beverwijck in New Netherland in the mid 17th century, but it was also brought independently to North America by many other bearers [DAFN, vol. 1, p 123].
• In Luxemburg is Becker nummer 13 op de lijst van de meest voorkomende familienamen [Die Luxemburger und ihre Familiennamen, Luxemburg 1984; vgl. RIOn 4 (1998), nr 1, p 285].
• Becker staat anno 1995 op 60 in Emsland, Niedersachsen (9 in Duitsland) [Spiekermann-2005, p 118].
• Backer(e), (de); Bäcker, Backers, (de) Bakker(e), (de) Backker, de Bachere, de Baccker, de Backre, (de) Bae(c)ker, de Bae(c)kere, (de) Baker, Bakkers, den Bakker, Bakkeren, Bakkert, Bakkerus, Backerus, de Bacquer, -uère, de Bakère, (de/den) Bekker, (de) Becker(s), Beckker, Becher(s), (de) Beckker, de Beker, Bekkers, Beek(k)ers, Beekher, Beckert, Bekkeren, Bekkering(h), de Bacque, Deback, Debacq(ue):  1. BerN van de (brood)bakker. 1266 Mychil de Baccre, Gent (CG); 1281 Gerardus Pistor = Gheraert de Backere, Avelgem (HAES.); 1280 Moninus Backere; 1304 de Marote Backers... brood, Ip. (BEELE). — 2. Soms evtl. Mnl. backer: veerman. 1326 sprieten daer de backers hare sceipe meide bestierden, Ip. (Nk. 1972, 46-48); of: baggeraar (Nk. 1972, 278-281, 281-283). — Deback/Debacq(ue) is de W. adaptatie van De Back(e)re, met reductie kr/k: 1725 Albert de Bacre = Albert de Bacque, Bergen (CSW IV).  [WFB2]
• Bakker, de(n) Bakker, Bakkers, Bakkeren, Baker, de Backer(e), de Backker, Bekker(s), Becker(s): BerN van de bakker. 1266 Mychil de Baccre, Gent (VMW); 1382 Petrus Backere = Pieter de Backere, Hulst (DEBR. 1999); 1475 Willem de Backere, Aardenburg (VAN VOOREN 1970);1476 Jan de Backere, Middelburg (PARM.).   [WFZ]

afkortingen en bibliografische notaties:

websites: