Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Bakker
Bearda (ä)
< Bearda Bakker

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• Bakker > Bearda Bakker [Naamswijzigingen KB, 1983, 1985].

afkortingen en bibliografische notaties: