Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Baas
< Bazen < Bazendijk

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• Bazen: Vleivorm van de Germ. VN Baso: Basinus. 1311 Jan Basijn; 1381 Clays f. Basin, Ossenisse (DEBR. 1999).   [WFZ]

afkortingen en bibliografische notaties: