Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Baaij (y)
< Baye

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• Baey, Baeye, Baaij, Baeys, Bai(e), Baye(n), Baij, Bay(s), Baeijs, Ba(e)ys(t):  1. Ofr. bai; Mnl. bay: roodbruin, roodbruin paard. Vgl. Beyaert, Bayard. 1399 Jehan Bay, Ip. (BEELE). — 2. Zie Baye.  [WFB2]
• Baillet, Baillé, Baillez, Bail(l)ey, Bailet, Bailey, Baljet, Baljé, Ballet, -ez, -ey, Bailliez, Bayjet, Baylet, Baïolet, Bayet, -é, -ez(t), -ette, Baiets, de Baillet:  Ofr. bai, baille, baillet: roodbruin, hoogblond, roskleurig; naam van een roodbruin paard (vgl. Baey, Beyaert, Moreel). BN naar de haarkleur of naar het paard. 1214 Baillet, WV (LEYS 1954); 1360 Lievin Baliet = 1362 Lievin Balgiet, Gent (GSB); 1377 Bernaert Bayet = 1373 Bernars li Bayet, Mkr. (DEBR. 1970); 1395 Katheline Baillets, Desselgem (DEBR. 2000).  [WFB2]
• Baye, Baie, Baeye, Baey(s), Baeijs, Ba(e)yst, Bayen, Bay(s), Baij, Bey(e), Beys:  1. Patr. Bakervorm van een Germ. bern-naam: 1291 Bernardum sive Baionem = 1292 Bernerus sive Bayo = 1298 Beio sive Bernerus, Breda (V.LOON 62); 1304 Simon Beye; 1258 Colinus Beis, Ip. (BEELE). — 2. Gepalataliseerde en ontronde vorm van Boye. Zie (de) Boy(e). 1398 Willem de Beye, Heinkin Beye, Betkin Beys, Tielt (DEBR. 1970). — 3. Zie Baey.  [WFB2]

afkortingen en bibliografische notaties: