Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Bartholomeus
Bart
< Barto < Bertou
Bartoo
Bartol
Barton
Bartos

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• Matthijs Barto (ook wel Berto) is anno 1730 welgesteld beschuitbakker te Rotterdam, geb. Rotterdam 1672; zoon van Maarten Bartolomeus. "Zijn achternaam is vermoedelijk afgeleid van het patronym van zijn vader." Vestigde zich in 1727 te Rijswijk [W.R.C. Alkemade, 'De zaak Matthijs Barto', in: Kroniek. Orgaan van de Historische Vereniging Rijswijk (1988), nr 4, pp 93-104].
• Barto: 1. Spelling van de Fr. naam Bartaux, var. van Berteau, Rom. vorm van Bertoud, de Germ. naam berht-wald `schitterend-heerser'. ­ 2.Evtl. uit It. Baratto, var. van Baratta; zie Bartha.   [WFZ]

afkortingen en bibliografische notaties: