Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Bartholomeus
Bart
< Barto < Bertou
Bartoo
Bartol
Barton
Bartos

kenmerken:
patroniem

Veel voornamen die aan de basis van patroniemen liggen worden verklaard in de
Nederlandse Voornamenbank