Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Bart
< Barth < Bartholomeus
Barthel
Barthen
Barths
Breitbarth

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• Baart, Baard, Ba(a)rtz, Barts, Baert(s), Bart(h), Bard:  1. BN voor iemand met een baard: 'cum barba, mit dem Barte' (HAGSTR. 65). — 2. Verkorting van een berht- of bard-naam, b.v. Huyghebaert, Isebaert, Notebaert. — 3. Huisnaam 'ad Barbam'. 1304 Gerhart zum Bart (CHRISTMANN 210). Vgl. Van den Baerde (DEBR. 1970). 1305 Jehan Bart, Ip. (BEELE); 1323 Jhan Baert, Rekkem; 1333 Johannis de Baert, Hulste (DEBR. 1971).  [WFB2]
• Barth, Bartz: BN. Spelling voor Baart of D. vorm Bart.   [WFZ]

afkortingen en bibliografische notaties: